جستجوی برچسب

کار با سانتریفیوژ

سانتریفیوژ و رفراکتومتری (1)

اصول فنی تجهیزات آزمایشگاهی قسمت اول تجهیزات سنجش مایعات؛ سانتریفیوژ و رفراکتومتری مهندس احسان درخشان‌نیا Bme.ehsan@gmail.com سانتريفیوژ سانتريفیوژ - Centrifuge وسیله‌ای است جهت سرعت بخشيدن به جدا شدن ذراتي كه وزن‌های متفاوت دارند. اساس و مبناي اين جداسازي مبتني بر اثر نيروي جاذبه زمين است. در اين روش جداسازي، ذرات…
slot gacor