جستجوی برچسب

کارباپنمازها

کارباپنمازها در باکتری‌های گرم منفی

کارباپنمازها در باکتری‌های گرم منفی تشخیص آزمایشگاهی و اهمیت بالینی  رضا بهلولی خیاوی    کارشناس ارشد میکروب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کارباپنم‌ها آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام قوی هستند که برای درمان عفونت‌های جدی در بیمارستان‌ها بکار گرفته می‌شوند. در مقایسه با پنی‌سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها یا بتالاکتام‌های حاوی مهارکننده…
rtp live gacor