جستجوی برچسب

کاتابولیسم اسیدهای آمینه

متابولیسم پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه

متابولیسم پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه و اختلالات ناشی از آن‌ها مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندی‌شاپور اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندی‌شاپور اهواز اختلالات ناشی از متابولیسم اسیدهای آمینه هضم و جذب پروتئین‌ها: آنزیم‌های پروتئولیتیک (پروتئازها) موجب تجزیه…
situs slot online gacor