جستجوی برچسب

چشم

عفونت‌های ویروسی چشم

عفونت‌های ویروسی چشم دکتر مصطفی مه‌آبادی (ویروس‌شناس استادیار دانشگاه) رضا نظری (دانشجوی علوم آزمایشگاهی) رضا کریمی (دانشجوی علوم آزمایشگاهی) یکی از اعضای بدن ما که می‌تواند مورد هجوم ویروس‌ها قرار گیرد، چشم‌ است. همانند سایر ارگان‌ها، ویروس‌های مختلفی می‌توانند موجب عفونت و درگیری چشم شوند. چهار ویروس شایع که به چشم حمله می‌کنند به…
rtp gacor