جستجوی برچسب

چرخه مالاریا

مالاریا

 سیر تکاملی (life cycle) و شکل‌شناسی (morphology)انگل‌های مالاریای انسانی گردآوری و تألیف: دکتر احمد مردانی استادیار مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون مقدمه چرخه زندگی (life cycle) یا سیر تکاملی انگل‌های مالاریا در دو میزبان مهره‌دار و بی‌مهره انجام می‌گیرد. میزبان نهایی و اصلی پلاسمودیوم‌ها (Plasmodia) یا انگل‌های مالاریای…
rtp live gacor