جستجوی برچسب

چربیِ غذا

چربیِ غذا، مفید است یا مضر

چربیِ غذا، مفید است یا مضر دکتر حمیدرضا هجرانی دکترای علوم آزمایشگاهی در طی سال‌ها، رژیم غذایی کم‌چرب اساس دستورالعمل‌های بالینی و بهداشتی برای پیشگیری و درمان چاقی بوده است. کمیته منتخب سنای آمریکا اولین دستورالعمل مرتبط را در سال 1977 منتشر ساخت. در آن زمان هدف دستورالعمل افزایش مصرف کربوهیدرات‌ها مابین 55 تا 60 درصد و کاهش سهم…
situs slot gacor