جستجوی برچسب

چاقی

چربیِ غذا، مفید است یا مضر

چربیِ غذا، مفید است یا مضر دکتر حمیدرضا هجرانی دکترای علوم آزمایشگاهی در طی سال‌ها، رژیم غذایی کم‌چرب اساس دستورالعمل‌های بالینی و بهداشتی برای پیشگیری و درمان چاقی بوده است. کمیته منتخب سنای آمریکا اولین دستورالعمل مرتبط را در سال 1977 منتشر ساخت. در آن زمان هدف دستورالعمل افزایش مصرف کربوهیدرات‌ها مابین 55 تا 60 درصد و کاهش سهم…