جستجوی برچسب

مایع نخاع

Lab story

Lab story دکتر سیدمهدی زرگریان هر تکنسین یا کارشناس آزمایشگاه در طی زندگی خود خطاهایی را مرتکب می‌شود. همه ما انسانیم و جایزالخطا، اما مهم آن است که از اشتباهات خود درس بگیریم و از آن درس‌ها برای رشد خود استفاده کنیم. در اینجا داستانی از خطا‌های کاری خود را شرح می‌دهم که شاید برای شما هم جالب باشد. تازه از دانشکده فارغ‌التحصیل شده…

آزمایش مایع نخاع با نوار ادرار

آزمایش مایع نخاع با نوار ادرار دکتر شاهرخ مستور تهرانی چکیده مقدمه: بررسی اولیه مایع مغزی نخاعی (CSF) برای پروتئین‌ها، گلوکز و لکوسیت‌ها کماکان به‌عنوان بررسی استاندارد طلایی در برخی بیماری‌های نورولوژیک مانند مننژیت بشمار می‌رود. اهداف و مقاصد مطالعه حاضر تعیین دقت نوارهای معرف ادراری برای آنالیز نیمه کمی پروتئین‌ها، گلوکز،…