جستجوی برچسب

مایع مغزی نخاعی

مایع نخاع

آنالیز مایع مغزی نخاعی دکتر حمیدرضا هجرانی آنالیز مایع مغزی نخاعی اغلب زمانی انجام می‌شود که به عفونت سیستم عصبی مشکوک باشیم. آزمایشاتی که بر روی مایع مغزی نخاعی انجام می‌شود در جدول زیر آمده است: به توضیحات ذیل مراجعه نمایید به توضیحات ذیل مراجعه نمایید وجود گلبول‌های قرمز در مایع مغزی نخاعی می‌تواند بدلیل ترومای…