جستجوی برچسب

مایستوما

مایستوما

آشنائی با خصوصیات قارچهای مسبب مایستوما دکتر محمد قهری آزمایشگاه تشخیص پزشکی رسالت قارچهای متعددی بعنوان عوامل ایجاد کننده‌ی مایستوما ی قارچی (یومایکوتیک) شناخته شده‌اند. مهمترین آنها شامل سودوآلشریا بوئیدی، مادورلا مایستوماتیس، مادورلا گریزه‌آ، کوروولاریا لوناتا، اگزوفیالا جینسلمی، لپتوسفرا سنگالنسیس، پایرونکتا رومروئی و نئوتستادینا…