جستجوی برچسب

مالاسزیا

عفونت‌های ناشی از مخمرها (غیر از کاندیدا و کریپتوکوکوس)

عفونت‌های ناشی از مخمرها (غیر از کاندیدا و کریپتوکوکوس) بخش نخست دکتر محمد قهری – آزمایشگاه رسالت مقدمه اگرچه اغلب عفونت‌هائی که بوسیله مخمرها ایجاد می‌شوند مربوط به کاندیدا و کریپتوکوکوس هستند، اما جنس‌های مخمری دیگری نیز وجود دارند که از این نظر حائز اهمیت می‌باشند؛ این جنس‌ها شامل مالاسزیا، تریکوسپورون، رودوترولا،…

مالاسزیا

ویژگی‌های مربوط به جنس مالاسزیا بخش دوم دکتر محمد قهری کلنی‌های مالاسزیا رستریکتا منظره میکروسکپی از کشت مالاسزیا رستریکتا  نیازهای تغذیه‌ای برای رشد به استثنای مالاسزیا پکی‌درماتیس، سایر گونه‌های مالاسزیا نیاز مطلق به لیپیدها دارند و بنابراین در محیط کشت آن‌ها باید از اسیدهای چرب با زنجیره بلند استفاده شود. محصولات طبیعی…