جستجوی برچسب

مافوق صوت

اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی  …

  اصول سترون‌سازی (Sterilization)، ضدعفونی (Disinfection) و گندزدایی  (Antisepsis) در مراکز پزشکی (8) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون   امواج صوتي و مافوق صوت (Sonic and Ultrasonic Vibrations) امواج صوتی با فرکانس بیش از بیست هزار سیکل در ثانیه را امواج مافوق…