جستجوی برچسب

ماشین تغییر

چگونه کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین کنیم

آموزش، این ماشین تغییر (3) چگونه کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین کنیم با رویکرد سیستم‌های یکپارچه مدیریتی (IMS) امید مجدی: تسهیل‌گر سیستم‌های آموزشی و مشاور در سازمان‌های تولیدی، خدماتی و مشاوره‌ای تهیه‌کننده پلن‌های اجرایی آموزشی و نیازسنجی و توجیهی OOMODMAJDI@gmail.con با همکاری سرکار خانم کوهکنی، مشاوره سیستم‌های ارتباط با…

آموزش این ماشین تغییر (2) احراز شغل‌های کلیدی

آموزش این ماشین تغییر (2) احراز شغل‌های کلیدی مدیریت آموزش در صنعت داروسازی و صنایع وابسته (آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، غذایی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، تجهیزات پزشکی) امید مجدی: تسهیل‌گر سیستم‌های آموزش و مشاوره در سازمان‌ها با همکاری سرکار خانم کوه‌کنی جهت مشاوره…