جستجوی برچسب

مارکرهای سرطانی

چالش‌های آزمایشگاهی در سنجش مارکرهای سرطانی (2)

چالش‌های آزمایشگاهی در سنجش مارکرهای سرطانی (قسمت دوم) سارا کهن مظفری کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی دکتر حبیب‌الله گل‌افشان محمد اسماعیل خدمتی کارشناس ارشد بیوشیمی مارکر CA-19-9 آنتی‌ژن CA-19-9 یا آنتی‌ژن لوییس a سیاله‌شده برای پیگیری اولیه سرطان پانکراس به‌عنوان یک مارکر توموری مورد استفاده قرار می‌گیرد. راهنمای ASCO…

چالش‌های آزمایشگاهی در سنجش مارکرهای سرطانی (1)

چالش‌های آزمایشگاهی در سنجش مارکرهای سرطانی (قسمت اول) سارا کهن مظفری کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی دکتر حبیب‌الله گل‌افشان محمد اسماعیل خدمتی کارشناس ارشد بیوشیمی   مارکرهای سرطانی مولکول‌هایی هستند که توسط سلول‌های سرطانی و یا دیگر سلول‌های بدن در پاسخ به سرطان و گاهی در برخی از موارد خوش‌خیم تولید می‌شوند. بیشتر مارکرهای توموری…
situs slot online gacor