جستجوی برچسب

مارکرهای آزمایشگاهی

مارکرهای آزمایشگاهی COVID-19 خفیف و شدید

مارکرهای آزمایشگاهی COVID-19 خفیف و شدید زهرا  مولایی، دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی چکیده شمار بیماران COVID-19 در سراسر جهان به‌طور چشمگیری در حال افزایش است. درمان در واحد مراقبت‌های ویژه به یک چالش اصلی تبدیل شده است؛ بنابراین شناسایی زودهنگام انواع شدید بیماری برای تریاژ به موقع بیماران کاملاً ضروری است. در حالی که وضعیت…
slot gacor