جستجوی برچسب

لیپوزوم

لیپوزوم در سیستم تحویل دارو

لیپوزوم در سیستم تحویل دارو مژگان سبزعلی زاده 1، عاطفه شجاعیان 1، تهمینه ابراهیم زاده شیراز 1 1 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا به طور کلی هنگامی که فسفولیپیدها در آب قرارمی گیرند به طور خودبه‌خودی ساختار بسته‌ای را تشکیل می‌دهند که محیط داخلی آن آبی است و توسط دو لایه فسفولیپیدی احاطه شده است،…