جستجوی برچسب

لیپمی

کودک شش ماهه با سرم شیری رنگ

کودک شش ماهه با سرم شیری رنگ دکتر محمد کریمی پسربچه شش ماهه‌ای در معاینه بالینی بزرگی طحال را بدون هیچ مشکل دیگری نشان می‌دهد. در طی این شش ماه هم هیچ مشکل قابل‌توجهی نداشته است. تولدش با سزارین بوده و رشد وی نیز طبیعی بوده است. دستور انجام آزمایش CBC  و پنل کامل متابولیک صادر می‌گردد ولی بواسطه اینکه سرم بشدت لیپمیک است انجام آزمایش‌ها…