جستجوی برچسب

لیلا دهاقین

كاربردهاي Quorum sensing (بخش سوم)

كاربردهاي Quorum sensing (بخش سوم) لیلا دهاقین فوق لیسانس بيماري‌شناسي گياهي - دانش آموخته دانشگاه تربيت مدرس   روشن شدن برخي از جنبه‌های مکالمه  باکتری‌ها (و نه همه آنها) ایده‌هایی را براي استفاده از اين پديده مهم در ذهن محققان ايجاد کرده است که تعدادي از آنها در اينجا نام برده شده و به دليل اهميت مورد اول در سلامتي انسان به‌صورت…

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (2)

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (بخش دوم) لیلا دهاقین فوق‌لیسانس بيماري‌شناسي گياهي - دانش‌آموخته دانشگاه تربيت مدرس در بخش قبلی، در مورد مفاهیم و ساختار Quorum Sensing(Q.S)  در باکتری بحث گردید. در این مقاله در خصوص نقش Quorum Sensing در باکتری‌های گرم مثبت و تنظیم‌کننده‌های این پدیده در باکتری‌ها مطالبی ارائه…

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (1)

نقش Quorum sensing در باکتری‌ها (بخش اول) لیلا دهاقین فوق لیسانس بيماري شناسي گياهي - دانش‌آموخته دانشگاه تربيت مدرس مقدمه از زمان كشف زندگي پروكاريوت‌ها تصور مي‌شد كه اين ارگانیسم‌های ساده يك زندگي تک‌سلولی دارند و تنها هدف آنها تقسيم شدن و ايجاد تعداد بيشتري باكتري است. بر اساس نظريه رايج، این‌گونه پذيرفته شده بود كه…