جستجوی برچسب

لیشمانیا

کم‌خونی و انگل‌ها (3)

کم‌خونی و انگل‌ها (3) تألیف: دکتر احمد مردانی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون پلاسمودیوم (Plasmodium) تك‌ياخته‌هاي متعلق به جنس پلاسموديوم كه انگل گلبول‌هاي قرمز می‌باشند، عامل بیماری مالاريا هستند (شکل 1). اين بيماري انتشار جهاني داشته، اما در مناطق گرمسيري و نيمه‌گرمسيري شايع‌تر است. در…

لیشمانیا

لیشمانیا و ساز و کارهای گریز از سیستم ایمنی انسان  محسن قماشلویان1- فاطمه اسکندری غریبوند1– دکتر سیدحسین حجازی2– دکتر ناهید اسکندری3 1. دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2. عضو هیئت علمی و استاد مرکز تحقیقات پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3. عضو هیئت علمی گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان…