جستجوی برچسب

لیستریا منوسیتوژنز

مروری تازه بر باسیل‌های گرم مثبت بدون اسپور

مروری تازه بر باسیل‌های گرم مثبت بدون اسپور دكتر رضا ميرنژاد (استاد دانشگاه)   لیستریا منوسیتوژنز لیستریاها داراي گونه‌هاي متعددي هستند كه مهم‌ترين آنها لیستریا منوسیتوژنز است. آنها قبلاً در خانواده كورينه‌باكتريوم‌‌ها قرار داشتند، ولي امروزه در جنس جداگانه و جزء باسيل‌هاي گرم مثبت بدون اسپور طبقه‌بندي مي‌شوند. باسيل گرم مثبت…
rtp gacor