جستجوی برچسب

لیتیم

فلیم فتومتر Flame Photometer

فلیم فتومتر Flame Photometer  نویسنده: محمدرضا یزدانی کارشناسی ارشد ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز   کلیات: از فلیم فتومتر برای اندازه‌گیری لیتیم، سدیم و پتاسیم و بعضاً کلسیم در مایعات بدن استفاده می‌شــــود. در فلیم فتومتر نمونه به کمک اکسیژن فشرده (هوا) به‌صورت قطرات ریز یکنواخت به درون شعله اسپری می‌شود. لیتیم رنگ قرمز،…