جستجوی برچسب

ليپيدهاي سرم

اهميت و اندازه‌گيري ليپيدهاي سرم

اهميت و اندازه‌گيري ليپيدهاي سرم مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز معصومه جرفي: کارشناس ارشد ميكروب شناسي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز محمد علی‏محمدی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک   بيماري عروق كرونر (Cronary Heart Disease; CHD)، عمده‌تـــرين علت مرگ و…
slot gacor 2023