جستجوی برچسب

لوسمی لنفوسیتی

درمان بدخیمی‌های سلول B (قسمت 2)

درمان بدخیمی‌های سلول B (لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL)، لوسمی لنفوسیتی حاد (ALL)، لنفومای هوچکین، میلوما) با استفاده از سلول‌های T بروز‌دهنده CAR                                                         زهرا چیذری، غزاله بردباری کارشناس ارشد بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) و لوسمی لنفوسیتی حاد (ALL) به‌طور کارآمدی با…