جستجوی برچسب

لنفوسیت

استفاده از نسبت پلاکت به لنفوسیت به‌عنوان فاکتور التهابی در بیماری‌های…

استفاده از نسبت پلاکت به لنفوسیت به‌عنوان فاکتور التهابی در بیماری‌های رماتیسمی دکتر حمیدرضا هجرانی، دکترای علوم آزمایشگاهی نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR) یک مارکر جدید است که تغییر در تعداد پلاکت‌ها و لنفوسیت‌ها را در التهاب‌های حاد و حالات پروترومبیک نشان می‌دهد. PLR در بیماری‌های نئوپلاستیک که همراه با تضعیف سیستم ایمنی و ترمبوز هستند…
rtp gacor