جستجوی برچسب

لاكتات دهيدروژناز

LDH

لاكتات دهيدروژناز (LDH)  محمد علی‏محمدی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز معصومه رسولی: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم  لاكتات دهيدروژناز LDH جزو طبقه اول آنزیم‏ها بوده و روی گروه‌های CH-OH همراه با +NAD به عنوان پذیرنده عمل می‏کند و…
rtp gacor