جستجوی برچسب

كلاميدياها

تازه‌هایی از كلاميدياها

تازه‌هایی از كلاميدياها دكتر رضا ميرنژاد (استاد تمام دانشگاه) بسياري از محققين مطمئن نبودند كه كلاميديا را بايد جزء كدام طبقه‌بندي قرار دهند؛ عده‌اي آنها را به دليل اندازه كوچك و قرارگيري داخل سلولي باكتري، شبيه ويروس‌ها يا موجودات شبه ويروس‌ مي‌دانستند. امروزه مشخص شده كه اين باكتري‌ گرم منفي است و در محل غيرمعمول يعني داخل سلول قرار…
situs slot online gacor