جستجوی برچسب

قلبی عروقی

نقش بیومارکرهای نوپدید در رازگشایی از بیولوژی پیچیدۀ نهفته “در…

  نقش بیومارکرهای نوپدید در رازگشایی از بیولوژی پیچیدۀ نهفته "در ارتباط بین کلسترول HDL و بیماری‌های قلبی عروقی" آرزوی دستیابی به درمان‌های جدیدی که بتوانند حوادث مرگبار قلبی عروقی را به تأخیر اندازند، شناسایی بیومارکرهای جدیدی را که قادر باشند این حوادث را پیش‌بینی نمایند به زمینه‌ای جذاب تبدیل کرده است. برخی از بیومارکرهای موجود…
rtp live gacor