جستجوی برچسب

قانونگذاری

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (3)

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (قسمت سوم)  دکتر شیوا میرکلانتری (استادیار دانشگاه) دکتر اعظم فتاحی (استادیار دانشگاه) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) تنظیم، اعتباربخشی و قانونگذاری آزمایشگاه‌های بالینی جزء قانون‌مندترین بخش‌ها در میان بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی می‌باشند. درک این قوانین برای جلوگیری از پیامدهای…
slot gacor