جستجوی برچسب

فیوژن

فیوژن پروتئین‌ها با پایه آنتی‌بادی (Fc-Fusion Proteins)

فیوژن پروتئین‌ها با پایه آنتی‌بادی (Fc-Fusion Proteins) کاربردهای درمانی و تشخیصی دکتر رضا جعفری1، دکتر نعیمه مجیدی ذوالبنین 1 1-مرکز تولید آنتی‌بادی‌های منوکلونال، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقدمه فیوژن پروتئین‌های حاوی Fc از دامین Fc ایمونوگلوبین تشکیل شده که به طور مستقیم به پپتید دیگر متصل…