جستجوی برچسب

فیوژن

فیوژن پروتئین‌ها با پایه آنتی‌بادی (Fc-Fusion Proteins)

فیوژن پروتئین‌ها با پایه آنتی‌بادی (Fc-Fusion Proteins) کاربردهای درمانی و تشخیصی دکتر رضا جعفری1، دکتر نعیمه مجیدی ذوالبنین 1 1-مرکز تولید آنتی‌بادی‌های منوکلونال، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقدمه فیوژن پروتئین‌های حاوی Fc از دامین Fc ایمونوگلوبین تشکیل شده که به طور مستقیم به پپتید دیگر متصل…
situs slot online gacor