جستجوی برچسب

فولیکولار تیروئید چیست

سیتولوژی نئوپلاسم‌های فولیکولار تیروئید

مروری بر یافته‌های سیتولوژیکی نئوپلاسم‌های فولیکولار تیروئید (2) دکتر طاهره اسلام منش، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان یافته‌های سیتولوژیک نئوپلاسم‌های فولیکولار تیروئید معیارهای تشخیصی - سلولاریتی متوسط تا زیاد - زمینه خونی، معمولاً بدون کولوئید - نمای میکروفولیکولار برجسته - روزت‌ها، دستجات سلولی…