جستجوی برچسب

فوق کلیه

سرطان آدرنال (2)

 آزمایشگاه و بالین سرطان آدرنال (سرطان غده فوق کلیه) قسمت دوم دکتر محسن منشدی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی www.manshadilab.com چگونه سرطان آدرنال تشخیص داده می‌شود؟ سابقه پزشکی و معاینه بالینی قدم اول گرفتن شرح‌حال کامل از بیمار جهت بررسی هر گونه علائم و نشانه بیماری است. پزشک مایل است از وجود یا عدم وجود شخص دیگری در…