جستجوی برچسب

فور oven

بن‌ماری، اتوکلاو، فور و انکوباتور

اصول فنی تجهیزات آزمایشگاهی قسمت ششم بن‌ماری، اتوکلاو، فور و انکوباتور؛ تجهیزات آزمایشگاه کشت سلولی مهندس احسان درخشان‌نیا derakhshannia@hotmail.com   از تجهیزات موجود در آزمایشگاه  می‌توان به بن‌ماری، اتوکلاو، فور و انکوباتور اشاره کرد. در این شماره به بررسی کامل این تجهیزات به‌همراه روش‌های نگهداری و کنترل کیفیت آنها…
slot gacor 2023