QWEWQRR بایگانی‌ها فنوتایپ - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

فنوتایپ

تشخیص آزمایشگاهی نئوپلاسم‌های بافت خون‌ساز 2017 (2)

تشخیص آزمایشگاهی نئوپلاسم‌های بافت خون‌ساز 2017 قسمت دوم دكتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نگين شكرگزار كارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشگاه علوم پزشكي شيراز   ارزش فنوتایپ سلول سرطانی در لوسمی‌ها با استفاده از روش‌های فلوسیتومتری و یا ایمونوهیستوشیمی می‌توان فنوتایپ سلول سرطانی را تعیین کرد و…
rtp live gacor