جستجوی برچسب

فلورسانس

آزمایش پوست با چراغ وود

آزمایش پوست با چراغ وود Wood's light examination دکتر محمد قهری www.ghahri.ir تصویر شماره 1 چراغ وود در سال 1903 توسط رابرت ویلیام وود اختراع شد و اولین کاربرد آن در درماتولوژی در سال 1925 برای تجسس عفونت قارچی مو بود. چراغ وود دارای تابش نور فرابنفش با طول‌موج 290 الی 320 (UVB) و یا طول‌موج بین 320 الی 400 و به‌طور متوسط 365…