جستجوی برچسب

فقر آهن

ارتباط کم‌خونی فقر آهن با هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C)

ارتباط کم‌خونی فقر آهن با هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) نجمه فکری، کارشناس ارشد بیوشیمی، سوپروایزر و مسئول بخش بیوشیمی آزمایشگاه پاسارگاد، کرج،   ایمیل pasargadzzma@yahoo.com. حسین حاجی ابوالحسنی، دکترای علوم آزمایشگاهی، مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پاسارگاد، کرج،   ایمیل pasargadzzma@yahoo.com. مرضیه حاجی ابوالحسنی، پزشک عمومی، کرج، ایمیل…

 رحمت خدا بر mentzner باد

به نام خداوند بخشنده مهربان  رحمت خدا بر mentzner باد دکتر مسعود صفایی همه به دعای خیر نیازمندند؛ زنده باشند و یا نباشند، گرچه دانشمندان همیشه زنده‌اند. از این دانشمند و خون‌شناس خبر نداشته و چندین دهه است او را فقط با نام شاخص منتزنر (mentzner index) در کتب خون‌شناسی و مجلات معتبر پزشکی دنیا می‌شناسم. بافت خون بعد از بافت مغز از…