جستجوی برچسب

فرزانه ناطقی

آفلاتوکسیکوز

آفلاتوکسیکوز  تشخیص و درمان  مژگان سبزعلی‌زاده1، الهام بغدادی1، فرزانه ناطقی1، خروش جوان2، صادق خداویسی3 1 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا 2 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 3 دانشجوی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران   آفلاتوکسین‌ها گروهی…

آسپرژیلوس

تشخیص آزمایشگاهی آسپرژیلوزیس تهاجمی دكتر سهیلا محمودپور1، روژین جمشیدی2*، فرزانه ناطقی3،  صادق خداويسي4 1.  مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور، دانشگاه علوم پزشكي کردستان 2. دانشجوي كارشناسي علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد 3. دانشجوي كارشناسي ارشد میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین 4. دانشجوي دکترای تخصصی قارچ…

پنومونی پنوموسیستیس

پنومونی پنوموسیستیس  دکتر سهیلا محمود پور1، فرزانه ناطقی2، روژین جمشیدی1، صادق خداویسی3 1 آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور، سنندج 2 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین 3 دانشجو دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران   پنومونی پنوموسیستیس(PCP) یک بیماری خطرناک در اکثر بیماران با نقص سیستم ایمنی نظیر…
situs slot gacor