جستجوی برچسب

فاکتور VIII

تشخیص آزمایشگاهی و درمان کمبود توأم فاکتورهای انعقادی کمبود مشترک فاکتور…

تشخیص آزمایشگاهی و درمان کمبود توأم فاکتورهای انعقادی کمبود مشترک فاکتور V و فاکتور VIII اکبر درگلاله1، حسن مروتی2 1: گروه هماتولوژی و طب انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران 2: مرکز تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی  پیشگفتار                                                               کمبود مشترک فاکتور V و فاکتور VIII (F5F8D) یک…
slot deposit qris