QWEWQRR بایگانی‌ها فاکتور ده - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

فاکتور ده

 کمبود فاکتور ده انعقادی، اساس ملکولی، علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی…

  روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی (بخش ششم)  کمبود فاکتور ده انعقادی، اساس ملکولی، علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی (بخش دوم)   اکبر درگلاله1، طیبه سهرابی2 1دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون، گروه هماتولوژی و بانک خون دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران 2دانشجوی کارشناسی…

کمبود فاکتور ده انعقادی (1)

  روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی (بخش دوم)  کمبود فاکتور ده انعقادی، اساس مولکولی، علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی (بخش اول)   اکبر درگلاله دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون، گروه هماتولوژی و بانک خون دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران فاکتور X فاکتور X برای اولین بار در…
slot deposit qris