QWEWQRR بایگانی‌ها فاکتورهای انعقادی - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

فاکتورهای انعقادی

تشخیص آزمایشگاهی و درمان کمبود فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K و…

تشخیص آزمایشگاهی و درمان کمبود فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K و سایر بیماری‌های انعقادی نادر (3) اکبر درگلاله1، حسن مروتی2 1- گروه هماتولوژی و طب انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران 2- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی  اساس مولکولی کمبود فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K با توجه به نادر بودن بیماری،…

تشخیص آزمایشگاهی و درمان کمبود توأم فاکتورهای انعقادی (2)

تشخیص آزمایشگاهی و درمان کمبود توأم فاکتورهای انعقادی 1- کمبود مرکب فاکتورهای انعقادی، تشخیص و درمان (ادامه) 2- کمبود فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K اکبر درگلاله1، حسن مروتی2 1- گروه هماتولوژی و طب انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران 2- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی تشخیص کمبود مشترک فاکتور V و فاکتور VIII…

تشخیص آزمایشگاهی و درمان کمبود توأم فاکتورهای انعقادی کمبود مشترک فاکتور…

تشخیص آزمایشگاهی و درمان کمبود توأم فاکتورهای انعقادی کمبود مشترک فاکتور V و فاکتور VIII اکبر درگلاله1، حسن مروتی2 1: گروه هماتولوژی و طب انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران 2: مرکز تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی  پیشگفتار                                                               کمبود مشترک فاکتور V و فاکتور VIII (F5F8D) یک…
rtp live gacor