جستجوی برچسب

فانکونی

آنالیز شکست کروموزومی – کم‌خونی فانکونی

آنالیز شکست کروموزومی – کم‌خونی فانکونی برای شناسایی شکست کروموزومی و اشکال رادیال، ویژگی‌های مشخصه کم‌خونی فانکونی مرتبط با فقدان ترمیم شکست کروموزومی دکتر میرمجید مصلائی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه کم‌خونی فانکونی (FA) یک بیماری ناهمگون از نظر بالینی و ژنتیکی است که توسط موتاسیون‌ها در یکی از 15 ژن مختلف دخیل در ترمیم DNA…
situs slot online gacor