QWEWQRR بایگانی‌ها فاطمه وحدت لاسمی - ماهنامه اخبار آزمایشگاهی
جستجوی برچسب

فاطمه وحدت لاسمی

 کاربرد نانوبادی‌ها در تحقیق، تشخیص و درمان

 کاربرد نانوبادی‌ها در تحقیق، تشخیص و درمان فاطمه وحدت لاسمی دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدمه ساختار کلی آنتی‌بادی‌های ایمونوگلوبین G از دو زنجیرۀ پلی‌پپتیدی سنگین یکسان و دو زنجیرۀ سبک یکسان تشکیل شده است که در پستانداران بشدت محافظت ‌شده است. زنجیرۀ سبک این ایمونوگلوبین‌ها از دو دومین و زنجیرۀ سنگین از…
rtp live gacor