جستجوی برچسب

فاطمه محمدعلی

تزریق خون به بیماران سرطانی

اندیکاسیون تزریق خون و فرآورده‌های خونی در بیماران مبتلا به سرطان  فاطمه محمدعلی1، دکتر سیدمرتضی طباطبایی2 1- دانشجوی دکترای تخصصی خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون- دانشگاه تربیت مدرس 2-پزشک متخصص اطفال- مدیرکل پایگاه انتقال خون استان تهران  خلاصه تزریق خون بخش مهمی از درمان سرطان را تشکیل می‌دهد. تزریق گلبول‌های قرمز در بیماران…

ماهیت سلول‌های بنیادی خون بندناف

ماهیت سلول‌های بنیادی خون بندناف فاطمه محمدعلی1, دکتر سعید آبرون2 1-دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران-ایران 2-دانشیار گروه هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران  مقدمه خون بندناف منبعی ارزشمند در تحقیقات و روش‌های درمانی نوین است که غنی از سلول‌های بنیادی خون‌ساز است. سلول‌های بنیادی خون‌ساز با قابلیت…

سلول‌های استخوانی

مورفولوژی و عملکرد سلول‌های استخوانی فاطمه محمدعلی1، دکتر سعید آبرون2 1- دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس 2- دانشیار گروه هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس  مقدمه بافت استخوان يك نوع بافت همبند اختصاصي و بشدت سازمان‌یافته است كه از سلول‌های مختلفي تشكيل شده كه در آن اجزاء خارج‌ سلولي كلسيفيه شده و ماده‌اي سخت و…