جستجوی برچسب

فاطمه صابری

تشخیص سریع عوامل میکروبی با بیوسنسورها (قسمت سوم)

تشخیص سریع عوامل میکروبی با بیوسنسورها (قسمت سوم) فاطمه صابری (دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی)- دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) در قسمت‌های گذشته مروری بر ساختار بیوسنسور و انواع بیوسنسورها داشتیم، در این قسمت نیز با معرفی سنسورهای نوری به شرح یکی از انواع سنسورهای نوری که بیشتر در تحقیقات پزشکی و میکروبی مورد استفاده قرار…

تشخیص سریع عوامل میکروبی با بیوسنسورها

تشخیص سریع عوامل میکروبی با بیوسنسورها  (قسمت دوم)  فاطمه صابری (دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی )- دکتر رضا میرنژاد ( استاد تمام دانشگاه) در مقاله قبلی سعی شد مروری بر ساختار اصلی حسگرها و ویژگی‌های یک زیست حسگر مناسب در تشخیص پزشکی داشته باشیم، در این قسمت بطور مختصر مطالبی از چند نوع زیست حسگری که در قسمت قبل نام برده‌ایم ارائه…