G-B570M527NK
جستجوی برچسب

فاسیولیازیس

فاسیولیازیس

مروری بر روش‌های تشخیصی فاسیولیازیس نویسندگان: نگار اسدی، پیمان خضری، شهرام خادم وطن گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فاسيوليازيس، يكي از بیماری‌های مهم انگلي مشترک بین انسان و حیوان است كه توسط گونه‌های فاسيولا در ميزبان ايجاد می‌شود. میزبان‌های نهایی این انگل‌ها بسیاری از پستانداران…
slot deposit qris