جستجوی برچسب

دکتر شاهین اسعدی

سندرم فلج نگاه خیره اُفقی

سندرم فلج نگاه خیره اُفقی همراه با اسکولیوز پیشرونده Horizontal Gaze Palsy with Progressive Scoliosis Syndrome دکتر شاهین اسعدی (دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی) کلیاتی از سندرم فلج نگاه خیره اُفقی همراه با اسکولیوز پیشرونده (HGPPS) سندرم فلج نگاه خیره اُفقی همراه با اسکولیوز پیشرونده (HGPPS) نوعی اختلال ژنتیکی است که بینایی را تحت تأثیر…

چگونه احساسات را درک می‌کنیم؟

چگونه احساسات را درک می‌کنیم؟ دکتر شاهین اسعدی، دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی توانایی ما برای احساس گرما، سرما و لمس برای بقا ضروری است و بر تعامل ما با جهان پیرامون تأکید می‌کند. در زندگی روزمره ما این احساسات را بدیهی می‌دانیم، اما چگونه تکانه‌های عصبی آغاز می‌شوند تا دما و فشار درک شوند؟ این سؤال توسط برندگان امسال جایزه نوبل…