جستجوی برچسب

دکتر سیدعلی رحمانی

انکوژن

انکوژن‌ ها شاهین اسعدی، الهام علیزاده میلانی، دانشجویان ژنتیک مولکولی دکتر سیدعلی رحمانی، متخصص ژنتیک پزشکی، استادیار دانشگاه   دکتر سعید قربیان متخصص ژنتیک مولکولی، استادیار دانشگاه   انکوژن چیست؟ انکوژن شکل جهش یافته یک ژن طبیعی سلولی به نام پروتوانکوژن است که در گسترش سرطان شرکت می‌کند. پروتوانکوژن‌ها رشد و تمایز سلولی را…