جستجوی برچسب

دکتر سهیلا محمود پور

پنومونی پنوموسیستیس

پنومونی پنوموسیستیس  دکتر سهیلا محمود پور1، فرزانه ناطقی2، روژین جمشیدی1، صادق خداویسی3 1 آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور، سنندج 2 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین 3 دانشجو دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران   پنومونی پنوموسیستیس(PCP) یک بیماری خطرناک در اکثر بیماران با نقص سیستم ایمنی نظیر…