جستجوی برچسب

دکتر سعید آبرون

ماهیت سلول‌های بنیادی خون بندناف

ماهیت سلول‌های بنیادی خون بندناف فاطمه محمدعلی1, دکتر سعید آبرون2 1-دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران-ایران 2-دانشیار گروه هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران  مقدمه خون بندناف منبعی ارزشمند در تحقیقات و روش‌های درمانی نوین است که غنی از سلول‌های بنیادی خون‌ساز است. سلول‌های بنیادی خون‌ساز با قابلیت…

سلول‌های استخوانی

مورفولوژی و عملکرد سلول‌های استخوانی فاطمه محمدعلی1، دکتر سعید آبرون2 1- دانشجوی دکترای تخصصی هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس 2- دانشیار گروه هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس  مقدمه بافت استخوان يك نوع بافت همبند اختصاصي و بشدت سازمان‌یافته است كه از سلول‌های مختلفي تشكيل شده كه در آن اجزاء خارج‌ سلولي كلسيفيه شده و ماده‌اي سخت و…