جستجوی برچسب

دکتر زهرا شهرکی

غربالگری سرطان تخمدان

غربالگری سرطان تخمدان دکتر زهرا شهرکی به گفته جامعه سرطان آمریکا، امسال 22280 زن دیگر با سرطان تخمدان تشخیص داده خواهند شد و 14240 نفر از این بیماری فوت خواهند کرد.1 سرطان تخمدان پنجمین سرطان کشنده در زنان است و اگر در مرحله نهایی تشخیص داده شود تنها 30-20% مبتلایان شانس بقای پنج‌ساله دارند لذا به این بیماری "قاتل خاموش" زنان لقب…