جستجوی برچسب

دکتر روشنک سامبرانی

سندرم بال پروانه‌ای Epidermolysis Bullosa (EB) Syndrome

سندرم بال پروانه‌ای Epidermolysis Bullosa (EB) Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، مهسا جمالی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک)، زهرا قلی‌زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک)، دکتر روشنک سامبرانی (متخصص ژنتیک مولکولی)، دلشاد عبدالله‌نیا (کارشناس ارشد بیوتکنولوژی)، مسعود تبریزی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک)، سودا عباسی (دانشجوی…

سندرم آلاژیل

سندرم آلاژیل Alagille Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، دکتر روشنک سامبرانی (متخصص ژنتیک)، دلشاد عبدالله‌نیا (کارشناس ارشد بیوتکنولوژی)، مهسا جمالی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک) نگارنده مسئول: شاهین اسعدی (Geneticist) سندرم آلاژیل یک اختلال ژنتیکی است که کبد، قلب، کلیه و سیستم‌های دیگر بدن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.…

سندرم پیری زودرس هاچینسون گیلفورد

سندرم پیری زودرس هاچینسون گیلفورد Hutchinson–Gilford progeria syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، دکتر روشنک سامبرانی (متخصص ژنتیک مولکولی)، سپیده باستانی (کارشناس ارشد بیوشیمی)، دلشاد عبدالله‌نیا (کارشناس ارشد بیوتکنولوژی)، الهام احمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی) نگارنده مسئول: شاهین اسعدی (Molecular…

سندرم باردت بیدل

سندرم باردت بیدل Bardet-Biedl Syndrome شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، دکتر روشنک سامبرانی (متخصص ژنتیک مولکولی)، سپیده باستانی (کارشناس ارشد بیوشیمی)، وقار اکبرپور (دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک) نگارنده مسئول: شاهین اسعدی (Molecular Geneticist) سندرم باردت بیدل، یک اختلال ژنتیکی کلیوپاتیک انسانی است که در بسیاری از سیستم‌های…